Sponsorzy

„Bądź wdzięczny za to, co masz, a otrzymasz więcej. Jeśli będziesz się koncentrował na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco.”

Oprah Winfrey

Agro-Partner
Dariusz Mikołajczyk

AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk – sponsor tytularny Stowarzyszenia. Rozwój naszej pasji ściśle wiąże się z naszą strategią zarządzania w kierunku rozwoju CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która stanowi strategię zarządzania, zgodnie z którą nasza firma w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami i kontrahentami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Cudownie udało nam się połączyć to wszystko w całość z końskim światem. 

Sponsorzy - Agro-Partner
CL Erkada

Centrum Logistyczne Erkada
Kamila Mikołajczyk

Centrum Logistyczne Erkada Kamila Mikołajczyk – firma zajmująca się logistyka towarową surowców sypkich. Skupia się na przewozach materiałów paszowych oraz środków żywienia zwierząt z wykorzystaniem specjalistycznych środków transportu, jakimi są naczepy typu walking floor. Jednym z celów społecznych firmy jest wsparcie procesów szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Ceni sobie stwierdzenie, iż „Sponsoring przyczynia się do osiągnięcia celów sponsora, sponsorowanego i uczestników wydarzenia.”

Biuro Handlowe K&K
Krzysztof Mikołajczyk

Biuro Handlowe K&K Krzysztof Mikołajczyk – to firma handlowa zajmująca się obrotem płodami rolnymi oraz pośrednictwem w zakresie zawierania transakcji handlowych i usługowych. Na rynku działa od marca 2010 roku wspierając swoim doświadczeniem i zaangażowaniem grono współpracujących firm, doprowadzając do widocznego i pełnego rozwoju każdej z nich. Pasja do koni, sportowe zacięcie i chęć promocji firmy skłoniła właściciela do podjęcia decyzji o wspieraniu Stowarzyszenia i pomocy w promowaniu działań statutowych, jakimi są wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promowanie województwa wielkopolskiego oraz Rzeczpospolitej Polskiej za granicami kraju.

Biuro Handlowe K&K

skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Klub Sportowy AGRO-PARTNER
ul. Kościelna 10 F; 63-410 Gorzyce Wielkie
NIP: 6222845818